Αρχική/Η Εταιρεία/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Η Εταιρεία

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

1. Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός, για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Alpha Leasing, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

2. Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε.

Η Alpha Leasing συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Διαχειρίζομαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους  χωρίς την άδειά σας.

3. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

4. Σας ενημερώνουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μοιρασθείτε μαζί μας, από συμβάσεις και χρήση προϊόντων της Εταιρίας και της Alpha Bank, όπως επίσης από δημόσιες πηγές, με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει του νομοθετικού πλαισίου. 

5. Από που συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

6. Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα.

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στους Πελάτες μας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

7. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε.

8. Διαβάστε το πλήρες κείμενο αναφορικά με την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων.

10. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεσθε :

• Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank συμπληρώνοντας το Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο alphaleasing@alpha.gr
• Στα γραφεία της Εταιρίας μας (Φιλελλήνων 6, Αθήνα ή Εγνατία 2, Θεσσαλονίκη).

Διευκρινίζεται ότι, μπορείτε να εκτυπώσετε το ανωτέρω Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το υποβάλετε μέσω των ανωτέρω τρόπων.