Πώληση Παγίων

Ακίνητα

Για να δείτε τον κατάλογο ακινήτων προς πώληση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha Αστικά Ακίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή προγραμματισμό συναντήσεως για την παρουσίαση του ακινήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Alpha Αστικά Ακίνητα στο τηλέφωνο :

 κύριος Π. Κάππος                  
 210 326 6188


Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή την υποβολή προσφοράς, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα: 
        
  Φόρμα Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος για Αγορά ή Μίσθωση Εξοπλισμού ή Ακινήτου
Υπολογισμός μισθώματος
0,00€