Αρχική/Το Leasing/Σε ποιους απευθύνεται;

Το Leasing

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε ποιους απευθύνεται;
Το Leasing απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής, που επιθυμούν την απόκτηση επαγγελματικών ακινήτων και κινητού εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση ή τη χρηματοδότησή τους μέσω της εταιρίας Leasing.