Αρχική/Το Leasing/Τι Χρηματοδοτείται;

Το Leasing

Τι Χρηματοδοτείται;

Τι Χρηματοδοτείται;
Χρηματοδοτούνται:
 • Επαγγελματικά Ακίνητα (Βιομηχανοστάσια, Γραφεία, Αποθήκες, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Parking κ.ά.)
 • Εξοπλισμός Επιχειρήσεων
 • Εξοπλισμός Επαγγελματιών
 • Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Ιατρικά Μηχανήματα
 • Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μηχανήματα Έργου
 • Αεροσκάφη
Δεν Χρηματοδοτούνται:
 • Πλοία και Πλωτά Ναυπηγήματα 
 • Οικόπεδα
 • Κατοικίες
 • Αναλώσιμα
 • Εργασίες και Συντήρηση
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Άδειες λειτουργίας και Software