Αρχική/Πώληση Παγίων/Φόρμα Eκδηλώσεως Ενδιαφέροντος

Πώληση Παγίων

Φόρμα Eκδηλώσεως Ενδιαφέροντος για Αγορά ή Μίσθωση Εξοπλισμού ή Ακινήτου

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας και σύντομα, ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

2500  χαρακτήρες απομένουν

(*) Υποχρεωτικά πεδία

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων από την Alpha Leasing μέσω του εντύπου «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδας της και ειδικότερα για:

  1. Τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  2. Τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται,
  3.  Τις πηγές από τις οποίες αντλούνται τα εν λόγω δεδομένα,
  4. Τους αποδέκτες των δεδομένων και τις προϋποθέσεις τυχόν διαβίβασής τους σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
  5. Το χρονικό διάστημα τηρήσεως των δεδομένων,
  6. Τα δικαιώματά μου προσβάσεως, διορθώσεως, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντιώσεως, διαγραφής και φορητότητας και τις προϋποθέσεις ασκήσεώς τους, καθώς και
  7. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρήσω ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά μου.


Alpha Leasing A.E.
Φιλελλήνων 6, Αθήναι
Τ.Κ.: 105 57
Τηλ.: 210 336 7900
Fax: 210 336 7969, 210 336 7911
Email: alphaleasing@alpha.gr