Αρχική/Το Leasing/Συχνές Ερωτήσεις

Το Leasing

Συχνές Ερωτήσεις

 • Ποιος αγοράζει τον εξοπλισμό;

 • Ποια είναι η διάρκεια των συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μισθώσεως;

 • Ποιο είναι το κόστος μίας συμβάσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως;

 • Πότε γίνονται οι καταβολές των μισθωμάτων;

 • Απαιτείται συμμετοχή του πελάτη;

 • Νομική τάξη και χρήση ακινήτου

 • Καταβάλλεται φόρος μεταβιβάσεως (Φ.Μ.Α.) σε Χρηματοδοτική Μίσθωση ακινήτου;

 • Τι είναι το Sale & Lease Back;

 • Ποιο είναι το ποσοστό της αξίας του ακινήτου που χρηματοδοτείται μέσω Leasing;

 • Καταβάλλεται φόρος κατά τη σύναψη συμβάσεως Sale & Lease Back ακινήτου;

 • Ποια αξία καλύπτει το Sale & Lease Back εξοπλισμού;

 • Ποιοι εξαιρούνται από το Sale & Lease Back ακινήτων;

 • Πού απευθύνεται το Sale & Lease Back ακινήτων;

 • Φ.Π.Α. και Leasing ακινήτων

 • Τι είδους ακίνητα μπορούν να ενταχθούν στο Leasing;

 • Επιτρέπεται το Leasing σε οικόπεδα;

 • Σε ποιον ανήκει το πάγιο κατά τη διάρκεια της συμβάσεως;

 • Πότε περιέρχεται στην κυριότητα της επιχειρήσεως το πάγιο;

 • Υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσω νωρίτερα από την προκαθορισμένη διάρκεια τον εξοπλισμό;

 • Υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσω νωρίτερα από την προκαθορισμένη διάρκεια το ακίνητο;

 • Ποιο είναι το κόστος στη λήξη μίας συμβάσεως Leasing ακινήτου ;

 • Τι γίνεται με την ασφάλιση και συντήρηση του παγίου;

 • Μπορεί να γίνει προσθήκη παγίων σε υπάρχουσα σύμβαση;

 • Γίνεται σύμβαση Sale & Lease Back σε πάγιο εξοπλισμό;

 • Χρηματοδοτείται και ο Φ.Π.Α. ;

 • Γίνεται χρηματοδότηση Leasing μέσω Αναπτυξιακού Νόμου ή Επενδυτικών Προγραμμάτων;

 • Πού απευθύνομαι για πληροφορίες;