Μορφές Leasing

Vendor Leasing

Vendor Leasing
Η Εταιρία μας μπορεί να συνεργασθεί με προμηθευτές (πωλητές) παγίου εξοπλισμού, όπως ιατρικών μηχανημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών αυτοκινήτων κ.ά., με σκοπό την προώθηση του Leasing στους πελάτες (μισθωτές), αλλά και την αύξηση εργασιών και των τριών μερών.

Ουσιαστικά, ο προμηθευτής κατευθύνει τον υποψήφιο μισθωτή στην εταιρία Leasing, η οποία αξιολογεί και εγκρίνει κατά περίπτωση.

Απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής.

Προγράμματα συνεργασίας:
 • Απλή σύσταση από προμηθευτή
   Tο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων του προμηθευτή. Ο πελάτης πρέπει να αποτανθεί σε Κατάστημα της Alpha Bank, για έγκριση σχετικού αιτήματος.
  1. Εγγύηση από προμηθευτή
    Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση των πωλήσεων του προμηθευτή, μέσω Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, με ανταγωνιστικούς όρους τιμολογήσεως.Ο προμηθευτής εγγυάται τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως πελατών της επιλογής του και αποδοχής της Alpha Leasing.
   1. Sub Leasing
     Στο εν λόγω Πρόγραμμα, μισθωτής της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως είναι ο προμηθευτής, μέσω Συμβάσεως Sale & Lease Back, με υπομισθωτή τον πελάτη του, με όρους τιμολογήσεως που ο προμηθευτής θεωρεί ανταγωνιστικούς.

    Προϋποθέσεις συνεργασίας:
    • Πολυετής επιχειρηματική παρουσία
    • Τεχνογνωσία
    • Ποιοτικό πελατολόγιο
    • Συνεργασία με τον Όμιλο Alpha Bank.
    Διαδικασία:
    • Προσέλκυση πελατείας
    • Προετοιμασία φακέλου σε συνεργασία με τον υποψήφιο μισθωτή
    • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
    • Εξέταση αιτήματος
    • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη
    • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
    • Συμφωνία πλαισίου συνεργασίας (τιμολογήσεις, κριτήρια, διαδικασία)
    • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.
    Πλεονεκτήματα:
    • Εξόφληση τοις μετρητοίς
    • Ενίσχυση ρευστότητας
    • Άμεση εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση των πελατών
    • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
    • Πλήρες φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων για τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, μέσα από τον Όμιλο της Alpha Bank.

        

               

              Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση