Αρχική/Το Leasing/Ασφάλιση

Το Leasing

Ασφάλιση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μισθώσεως, τα πάγια πρέπει να είναι Ασφαλισμένα, με δικαιούχο της αποζημιώσεως την Alpha Leasing.

Η Alpha Leasing συνεργάζεται με τον Όμιλο Generali
και μπορεί να σας προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Το κόστος της ασφαλίσεως επιβαρύνει τον πελάτη.
  
Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι διαφοροποιούνται αναλόγως με το πάγιο.