Αρχική/Η Εταιρεία/Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εταιρεία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της Alpha Leasing ανέρχεται σε 54 άτομα, που διαθέτουν πολυετή παρουσία στον κλάδο, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι περί τα 42 έτη.

Η σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση των Στελεχών μας στον χώρο, σε συνάρτηση με τη συνεχή επιμόρφωσή τους, μας επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών μας.