Αρχική/Η Εταιρία/Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης 
 
Αντιπρόεδρος
  • Θεόδωρος Ι. Αθανασόπουλος

 

Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ανδρέας-Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης
 
ΜΕΛΗ
  • Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
  • Ορέστης Α. Κανελλάκης
  • Στέλιος Γ. Λουιζίδης
  • Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης
  • Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος 
  • Ειρήνη Κ. Ρουβιθά - Πάνου