Αρχική/Η Εταιρεία/Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
  • Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
 
Αντιπρόεδρος
  • Θεόδωρος Ι. Αθανασόπουλος

 

Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ανδρέας-Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης
 
ΜΕΛΗ
  • Στέλιος Γ. Λουιζίδης
  • Ιωάννης Γ. Μούργελας
  • Ιωάννης Κ. Μπενέτος
  • Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης
  • Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος