Αρχική/Η Εταιρεία/Ιστορική Διαδρομή

Η Εταιρεία

Ιστορική Διαδρομή

 • 1981

  Ιδρύεται η Εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ", με κύριο μέτοχο την Alpha Bank

 • 1986

  Εισάγεται στην Ελλάδα ο θεσμός της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως (Leasing) με την ψήφιση του Ν.1665/86.

 • 1987

  Η Εταιρία μετονομάζεται σε "ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ", με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών μισθώσεων.

 • 1989

  Νέα επωνυμία: "ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ".

 • 1999

  Εισάγεται ο θεσμός του Sale & Lease Back Ακινήτων με τον Ν.2682/99 και τον Απρίλιο του ιδίου έτους, υλοποιείται η πρώτη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως ακινήτου στην Ελλάδα από την Alpha Leasing.

 • 2001

  Τη 13 Ιουλίου 2001, εγκρίνεται η συγχώνευση με την ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. διά απορροφήσεως της τελευταίας.

 • 2010

  Πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2008.

 • 2015

  Πιστοποίηση κατά ISO 22301 Business Continuity.

 • 2016

  Βράβευση στα "Business IT Excellence Awards 2016", στην κατηγορία "Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη βέλτιστη χρήση & αξιοποίηση των τεχνολογιών επικοινωνιών & πληροφορικής", για την πιστοποίηση ISO 22301 Business Continuity.

 • 2018

  Αναβάθμιση Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015

 • 2022

  Μεταστέγαση στην Λεωφ. Αθηνών 103.