Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- S -

  • Sale & Lease Back:

    Η σύμβαση Leasing, με την οποία ο ιδιοκτήτης ενός παγίου (Εξοπλισμού, Ακινήτου ή Μεταφορικού Μέσου), πωλεί το πάγιο στην εταιρία Leasing, κατόπιν εκτιμήσεως, για καθορισμένη διάρκεια και με συγκεκριμένους όρους, με σκοπό την απόκτηση ρευστότητας. Στη λήξη αυτής της συμβάσεως, το πάγιο επιστρέφει και πάλι στην ιδιοκτησία του μισθωτή.