Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- E -

  • Euribor:

    Είναι το βασικό επιτόκιο, με το οποίο δανειοδοτούνται, σε Ευρώ, τράπεζες μεταξύ τους, εντός της Ευρωπαϊκής Διατραπεζικής Αγοράς.