Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Χ -

  • Χρηματοδοτική Μίσθωση ή Financial Leasing:

    Είναι το χρηματοοικονομικό εργαλείο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την απόκτηση και χρήση παγίων (εξοπλισμός, ακίνητα, μεταφορικά μέσα), τα οποία χρησιμοποιούν για παραγωγικούς ή επενδυτικούς σκοπούς.