Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Δ -

  • Διάρκεια Μισθώσεως:

    Η προσυμφωνημένη διάρκεια της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως.

  • Διαχειριστικά Έξοδα ή Έξοδα Φακέλου:

    Η διαχειριστική προμήθεια που καταβάλλεται εφάπαξ από τον μισθωτή κατά την υπογραφή της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και αφορά στη διαδικασία αξιολογήσεως και υλοποιήσεως του αιτήματος.