Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Επαγγελματικών Ακινήτων

Μορφές Leasing

Sale & Lease Back Ακίνητων

Sale & Lease Back Ακίνητων
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση, κατά την οποία η ενδιαφερόμενη εταιρία μεταβιβάζει το εταιρικό της ακίνητο (εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια, ιατρεία, ξενοδοχεία, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, κτήρια parking κ.ά.), έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος και στη συνέχεια, το μισθώνει η ίδια με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη με συγκεκριμένους όρους και με δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη ή προεξοφλήσεως μετά από το 3ο έτος βάσει θεσμικού πλαισίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Εξαιρούνται, βάσει θεσμικού πλαισίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και Ο.Τ.Α.
 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι σε πλήρη νομική και πολεοδομική τάξη.

Απαλλάσσεται, από τον φόρο μεταβιβάσεως στην λήξη ή στην προεξόφληση μετά από το 3ο έτος
Φορολογείται ωστόσο σε περίπτωση διακοπής της συμβάσεως ή υποκαταστάσεως του μισθωτή από νέο. 

Διαδικασία : 

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εκτίμηση ακινήτου
 • Αξιολόγηση αιτήματος
 • Υπογραφή συμβολαίου αγοράς και Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως
 • Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο
 • Εξόφληση του πωλητή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

 • Απαλλαγή από φόρο μεταβιβάσεως
 • Άντληση κεφαλαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
 • Ενεργοποίηση αδρανών παγίων στοιχείων  
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών δυνατοτήτων του πελάτη.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση