Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Επαγγελματικών Ακινήτων

Μορφές Leasing

Direct Leasing Ακινήτων

Direct Leasing Ακινήτων
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής, που επιθυμούν την απόκτηση ακινήτου για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αφορά σε συμβάσεις 10ετούς, κατ’ ελάχιστον, διάρκειας, σε επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, αποθήκες, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια, ιατρεία, ξενοδοχεία, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, κτήρια parking) και μόνο σε πλήρη νομική και πολεοδομική τάξη, έναντι συμφωνημένου μισθώματος. Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και από οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Δεν χρηματοδοτείται η απόκτηση γης / οικοπέδου
 • Δεν χρηματοδοτούνται κατοικίες
Επιβαρύνεται με Φ.Μ.Α. και έξοδα μεταβιβάσεως ακινήτου, όπως όλες οι αγοραπωλησίες.

Στη λήξη ή προεξόφληση (μετά από το 3ο έτος), το ακίνητο μεταβιβάζεται στον μισθωτή χωρίς περαιτέρω φόρους.

Διαδικασία :

 • Εύρεση ακινήτου και διαπραγμάτευση τιμήματος αγοράς
 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εκτίμηση ακινήτου
 • Αξιολόγηση αιτήματος
 • Υπογραφή συμβολαίου αγοράς και Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Μισθώσεως
 • Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο
 • Εξόφληση του πωλητή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα : 

 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη
 • Απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης
 • Μετατροπή της ενοικιάσεως σε ιδιοκτησία
 • Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από τα φυσικά πρόσωπα σε εταιρία εκμεταλλεύσεως ακινήτων, με σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση