Αρχική/Η Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία

Ενημέρωση σχετικάμε τον Covid-19

Στόχος μας η προστασία της υγείας των Πελατών και των Εργαζομένων μας

Στην Alpha Leasing συμμετέχουμε στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19) και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, εφαρμόζουμε σειρά έκτακτων μέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας, με στόχο την ασφάλεια των Πελατών και των Εργαζομένων μας και αναπτύσσουμε μία σειρά δράσεων για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Πελατών μας.

Για τους σκοπούς αυτούς έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τομείς της λειτουργίας μας.

Συγχρόνως, παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις ώστε, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα και την άρτια εκπαίδευση των Στελεχών μας, να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια του Προσωπικού και των Πελατών μας και να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού.

Επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς να χρειαστεί επίσκεψή σας.

Προλαμβάνουμε τη μετάδοση του κορωνοϊού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα

  • Όλοι οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης Πελατών καθαρίζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια, ακόμη μεγαλύτερη συχνότητα και πολύ ισχυρά απολυμαντικά καθαριστικά, ενώ αντισηπτικά υγρά έχουν διανεμηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας.
  • Παρέχουμε τακτική και αναλυτική ενημέρωση από τον Ιατρό του Ομίλου της Alpha Bank στα Στελέχη μας για τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής υγιεινής με στόχο την αποτροπή διάδοσης του ιού.
  • Έχουν δοθεί αυστηρότατες συστάσεις για αποφυγή όλων των επαγγελματικών και προσωπικών ταξιδιών στο εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς και για αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων/ συγκεντρώσεων στους χώρους εργασίας και αντικατάστασή τους με άλλα μέσα (videoconference ή teleconference).
  • Προβλέπεται η δυνατότητα τηλεργασίας του Προσωπικού μας.
  • Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς όλους τους Εργαζόμενους σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, σε διαρκή συνεννόηση και επικοινωνία με τον Ιατρό του Ομίλου της Alpha Bank , σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα του ιού, υποψιάζονται ότι έχουν μολυνθεί, είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψουν ή έχουν επιστρέψει πρόσφατα από χώρες/περιοχές όπου ενδημεί ο ιός ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αξιοποιείστε τα ψηφιακά δίκτυα για όλες τις πληρωμές σας

  • Τα ψηφιακά δίκτυα της Alpha Bank (myAlpha Web, myAlpha Mobile, myAlpha Phone) επιτρέπουν την πραγματοποίηση των συναλλαγών σας με την Εταιρεία μας με ασφάλεια και άνεση και βοηθούν ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι επισκέψεις στα Καταστήματα και ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους.