Αρχική/Η Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία

Νέος Φορολογικός Νόμος 4172/2013

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει από 01.01.2014 η ψήφιση του νέου Φορολογικού Ν.4172/13 στο θεσμό του Leasing στην Ελλάδα, καθώς πλέον σε κάθε νέα «Χρηματοδοτική Μίσθωση» ο μισθωτής θα υποχρεούται σε αποσβέσεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4223/13, για τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι την 31.12.2013 οι ανωτέρω διατάξεις θα ισχύουν από 01.01.2019.