Αρχική/Κώδικα Δεοντολογίας Ν.4224/Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224

Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

Προκειμένου να αναζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και έντυπο υλικό σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και για την υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, μπορείτε να απευθύνεσθε στα ακόλουθα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας της Alpha Leasing, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτών (από 08:00 έως 16:00):

  • Κεντρικά Γραφεία

        Φιλελλήνων 6, Σύνταγμα 105 57 ΑΘΗΝΑΙ 
        Τηλ.:    210 336 7900
        Fax:     210 336 7911 
        E-mail: alphaleasing@alpha.gr

  • Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

        Εγνατία Οδός 2, 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
        Τηλ.:    231 056 3657
        Fax:     231 054 4492